Turkmen literature

DAG SAİAR

 

Daglar ıeriñ myhydyr,

Depe özün dag saıar.

Çekik özün bilbil diır,

Çarlak özün zag saıar.

 

Kemlik eıle – kemal bar,

Menlik etme – zowal bar,

Her başda bir hyıal bar,

Gul özüni ig saıar.

 

Güıjünden, kuwwatyndan,

Dünıäniñ nobatyndan,

Bir kişi yzzatyndan

Bedasyl özün beg saıar.

 

Nadanam, zat bilmenem,

Bir kemine gul menem,

Sirke aıdar: ”Bal menem”,

Nebit özün ıag saıar.

 

Habar alsañ birewden,

Özün kem saımaz döwden,

Öz yanynda bedewden

Eşek özün ıeg saıar.

 

Dert çekenler dert biler,

Namart özün mert biler,

Tilki özün gurt biler,

Garsak özün seg saıar.

 

Magtymguly bir guldur,

Gullugyna kaıyldyr,

Akmak özün akyl diır,

Tentek özün sag saıar.

 

 

 


Turkmen     Russian     English

© 2005-2010 Günesh